Nagasaki Kagamiya
長崎かがみや (Nagasaki Kagamiya)

周邊觀光資訊

基本資訊

地址 1-12-9 Honkouchi Nagasaki-City, Nagasaki
電話號碼 095-895-8250
網頁 http://www.n-kagamiya.com/en/