Hotel Forza Nagasaki
ホテルフォルツァ長崎 

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 4-11 Hamanomachi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-816-2111
Trang web http://www.hotelforza.jp/nagasaki/