Nagasaki Sky Hotel
長崎スカイホテル 

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 18-1 Enouramachi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-861-6411
Trang web http://nshc.nagasaki.jp/