Hotel Nagasaki
ホテル長崎 

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-826-7261
Trang web http://nshc.nagasaki.jp/