Nomozaki Golf Club
野母崎ゴルフクラブ 

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 345 Wakimisakimachi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-895-3000
Trang web http://www.nomozaki.jp/