Richmond Hotel Nagasaki Shianbashi
リッチモンドホテル長崎思案橋 

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 6-38,Motoshikkuimachi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-832-2525
Trang web http://nagasaki.richmondhotel.jp/