Yataro
矢太樓 

This hotel claims the best views of Nagasaki at night

This hotel claims the best views of Nagasaki at night

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 2-1 Kazagashira-machi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-828-1111
Trang web http://www.yataro.co.jp/index.htm
Giá vé One night with two meals \10,500-
Đi lại15 mins by taxi from Nagasaki Station