APA Hotel Nagasaki-Eki minami
アパホテル長崎駅南 

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 9-2 Motofuna-machi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-828-3111
Trang web http://www.apahotel.com.e.ju.hp.transer.com/language/kyusyu/05_nagasaki-ekiminami/