Hotel New Nagasaki
ホテルニュー長崎 

This hotel is perfect for business and tourism, located in by Nagasaki station

This hotel is perfect for business and tourism, located in by Nagasaki station

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 14-5 Ddaikoku-machi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-828-5888
Trang web http://www.newnaga.com/english/english/index.html
Giá vé Standard twin room \27,720, standard double \27,720
Đi lại1 min on foot from Nagasaki Station