Victoria Inn Nagasaki
ビクトリア・イン長崎 

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 6-24 Doza-machi Nagasaki-City, Nagasaki
Số điện thoại 095-828-1234
Trang web http://www.victoria-inn.jp/eng/