Nagasaki Kunchi
長崎くんち (Nagasaki Kunchi)

Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634

Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
"Nagasaki Kunchi" là một sự kiện tế lễ mang tính truyền thống từ năm 380. Tương truyền rằng sự kiện được bắt đầu bằng việc hai vũ nữ đến trước đền Suwa để dâng lên thần linh điệu múa, sau đó điệu múa được mở rộng và được chỉ định là di sản văn hóa dân gian phi vật thể quan trọng cấp quốc gia.
Mỗi năm lễ hội được tổ chức 3 ngày từ ngày 7/10 đến ngày 9/10, lễ hội tràn đầy tính năng động và kỳ lạ thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634
  • Là lễ hội mùa thu lớn nhất Nagasaki được bắt đầu từ năm 1634

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Ngày tổ chức Ngày 7/10 ~ ngày 9/10 *Cùng ngày mỗi năm
Tên địa điểm Đền Suwa, Công viên trung tâm, Địa điểm du lịch, Đền Yasaka