Hashima (Đảo Chiến hạm)
端島(軍艦島) (Hashima(Battleship Island))

Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản

Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Đảo Hashima là một hòn đảo với mỏ than cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất thép, góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản từ năm 1890. Vào thời kỳ hưng thịnh, dân số ở đây vượt hơn 5.000 người, gấp 9 lần mật độ dân số khu vực Tokyo thời kỳ đó. Hình ảnh những căn hộ cao tầng san sát nhau trên một hòn đảo hẹp là điều hiếm hoi trên thế giới. Với bề ngoài trông giống như pháo đài trên biển, và cũng giống như một chiến hạm nên hòn đảo này còn được gọi là "Gunkanjima (Đảo chiến hạm)". Tháng 7/2015 đảo đã được đăng ký là di sản văn hóa thế giới của Unesco.
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
  • Di sản công nghiệp góp phần vào quá trình hiện đại hóa Nhật Bản

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Trang web http://gunkanjima-nagasaki.jp/en/