Hypocenter Memorial
原爆投下中心地公園 (Genbaku Toka Chushinchi Koen)

On the 9th of August 1945, at 11:02 A.M., a B29 airplane dropped the nuclear bomb. It exploded 500m above the marker pole.

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Đi lại2 min. walk from the Matsuyama-machi Streetcar Stop