Đền thờ Koshibyo
孔子廟・中国歴代博物館 (Koushi-byo Chugoku Rekidai Hakubutsukan)

Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa

Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
Đền thờ Koshibyo bắt đầu từ việc thờ phụng Khổng Tử - người sáng lập đạo Khổng. Đây là ngôi đền duy nhất được xây dựng tại nước ngoài bởi người Trung Quốc. Tượng Khổng Tử và tượng 72 vị hiền nhân học trò của Khổng Tử, v.v... toàn bộ được gửi từ Trung Quốc. Phía sau là "Bảo tàng lịch sử Trung Quốc" nơi trưng bày các tài sản văn hóa bảo vật quốc gia của Trung Quốc.
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa

Xem các điểm lân cận

Thông tin cơ bản

Địa chỉ 10-36 Ouramachi, Nagasaki-shi, Nagasaki
Thời gian hoạt động 9:30 ~ 18:00 (vào cửa muộn nhất là 17:30)
Ngày nghỉ Mở cửa suốt năm
Giá vé Người lớn 600 yên, học sinh trung học phổ thông 400 yên, học sinh trung học cơ sở và học sinh tiểu học 300 yên
Đi lạiTuyến tàu điện trên đường phố, xuống tàu ở Oura Tenshudoshita, đi bộ 4 phút