Dốc Hà Lan

Con đường dốc của khu định cư người nước ngoài mang đầy tính ngoại lai
  • Con đường dốc của khu định cư người nước ngoài mang đầy tính ngoại lai
  • Con đường dốc của khu định cư người nước ngoài mang đầy tính ngoại lai
  • Con đường dốc của khu định cư người nước ngoài mang đầy tính ngoại lai
  • Con đường dốc của khu định cư người nước ngoài mang đầy tính ngoại lai
Từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, nơi đây là khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống, người dân ở Nagasaki gọi những người này là "người Hà Lan", con đường mà những người đó lui tới thì gọi là "Dốc Hà Lan". Khu phố nơi con dốc là một nơi nổi tiếng đặc trưng của Nagasaki.

Thông tin cơ bản

Địa chỉ
Higashiyamatemachi, Nagasaki-shi, Nagasaki
Đi lại
Tuyến tàu điện trên đường phố, xuống tàu trước bệnh viện thành phố, đi bộ 4 phút

Xem các điểm lân cận