Đền thờ Koshibyo

Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
  • Là một ngôi đền với sự kết hợp màu sắc phong phú của lối kiến trúc của khu vực miền Bắc và miền Nam Trung Hoa
Đền thờ Koshibyo bắt đầu từ việc thờ phụng Khổng Tử - người sáng lập đạo Khổng. Đây là ngôi đền duy nhất được xây dựng tại nước ngoài bởi người Trung Quốc. Tượng Khổng Tử và tượng 72 vị hiền nhân học trò của Khổng Tử, v.v... toàn bộ được gửi từ Trung Quốc. Phía sau là "Bảo tàng lịch sử Trung Quốc" nơi trưng bày các tài sản văn hóa bảo vật quốc gia của Trung Quốc.

Thông tin cơ bản

Địa chỉ
10-36 Ouramachi, Nagasaki-shi, Nagasaki
Thời gian hoạt động
9:30 ~ 18:00 (vào cửa muộn nhất là 17:30)
Ngày nghỉ
Mở cửa suốt năm
Giá vé
Người lớn 600 yên, học sinh trung học phổ thông 400 yên, học sinh trung học cơ sở và học sinh tiểu học 300 yên
Đi lại
Tuyến tàu điện trên đường phố, xuống tàu ở Oura Tenshudoshita, đi bộ 4 phút

Xem các điểm lân cận