เกาะเดะจิมะ
出島 (Dejia)

ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก

ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก
ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก
ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก
ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก
ในช่วงศตวรรษที่ 17-19 ญี่ปุ่นปิดความสัมพันธ์กับชนชาติอื่น ยกเว้นแต่เกาะเดะจิมะแห่งนี้ที่เป็นช่องทางการค้าขายกับชาติตะวันตกแห่งเดียวของญี่ปุ่น ภายในเกาะเล็กๆ แห่งนี้เคยมีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่
เราจะได้เห็นร่องรอยการค้าขายของคนในยุคนั้น รวมไปถึงบ้านสไตล์ยุโรปจากยุคสมัยเมจิที่หาดูได้ยากด้วย
  • ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก
  • ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก
  • ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก
  • ในอดีตที่แห่งนี้ี่คือช่องทางการค้าขายแห่งเดียวของญี่ปุ่นกับชาติตะวันตก

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 6-1 Dejima-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
เว็บไซต์ http://nagasakidejima.jp/en/
เวลาเปิดทำการ 8:00น.-21:00น.
วันหยุดทำการ ไม่มีวันหยุด
ค่าธรรมเนียม บุคคลทั่วไป 510 เยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 100 เยน
การเดินทางลงรถรางที่สถานี Dejima