โบสถ์โออุระ
大浦天主堂 (Ora Tenshudo)

โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติ

โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติ
โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติ
โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติ
โบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ชาวฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1864 เพื่อสดุดีให้กับชาวคาทอลิก 26 คนที่ถูกลงโทษที่เนินนิชิซะกะ เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบกอทิกที่สร้างด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่น กระจกสเตนกลาสที่ถูกประดับอยู่ภายในตัวโบสถ์นั้นมีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปีเลยทีเดียว
รูปหล่อทองสัมฤทธ์ของศาสนิกชนทั้งหมด 26 คนที่ตั้งอยู่บนเนินนิชิซะกะนั้นถูกสร้างให้หันหน้าเข้าหากันกับโบสถ์โอะอุระ
โบสถ์โอะอุระได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติเมื่อปีค.ศ. 1933 ระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่โบสถ์จึงรอดพ้นจากการกลายเป็นสิ่งของที่ต้องถูกขายให้กับรัฐบาลในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันนี้  ตั้งแต่เที่ยงวันถึงหกโมงเย็น มีการส่งเสียงระฆัง "ระฆังเผยวจนะ" ด้วย
  • โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติ
  • โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติ
  • โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติ

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 5-3 Minamiyamate-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
เว็บไซต์ http://www1.bbiq.jp/oourahp/
เวลาเปิดทำการ 8:00น.-18:00น. (ประชาสัมพันธ์เปิดถึง 17:45น.)
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 600 เยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 400 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 300 เยน
การเดินทางลงรถรางที่สถานี Ouratenshudo-Shita แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที