เทศกาลนางาซากิคุนชิ
長崎くんち (Nagasaki Kunchi)

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
"เทศกาลนางาซากิคุนชิ" เป็นเทศกาลทางด้านศาสนาที่จัดขึ้นประจำจนเป็นประเพณีที่มีมายาวนานมากกว่า 380 ปีมาแล้ว ว่ากันว่ามีที่มาโดยเกิดจากสาวนางโลม 2 คนได้มาร่ายรำบวงสรวงที่หน้าศาลเจ้าสุวะ นอกจากนี้ท่าทางการร่ายรำที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นยังถูกได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติทางประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญของประเทศชาติอีกด้วย
ทุกปีงานจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคม เป็นเวลา 3 วันด้วยกัน เป็นประเพณีที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แปลกตา และทรงพลัง ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางไปชมของจริงกันทุกๆ ปี
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634
  • เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใหญ่ที่สุดในนางาซากิ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1634

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงระยะเวลาให้บริการ วันที่ 7-9 ตุลาคม ※วันเดียวกันทุกปี
ชื่อสถานที่ ศาลเจ้าสุวะ สวนสาธารณะกลางเมือง จุดจอดแวะพักขบวนแห่ ศาลเจ้ายะสะกะ