เทศกาลโคมไฟนางาซากิ
長崎ランタンフェスティバル (Nagasaki Lantern Festival)

ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน

ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
สมัยก่อนงานเทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นโดยชาวจีนที่อยู่ที่นางาซากิชินชิไชน่าทาวน์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของเมืองจีน ในปัจจุบันงานเทศกาลนี้ได้กลายมาเป็นงานสัญลักษณ์งานหนึ่งประจำฤดูหนาวของเมืองนางาซากิ ณ ใจกลางเมืองนางาซากิ โคมไฟ (โคมไฟแบบจีน) หลากหลายสีสันมากกว่า 15,000 ลูกถูกประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ตามสถานที่ต่างๆ มีการทำโคมไฟเป็นรูปร่างต่างๆ ทั้งใหญ่และเล็กมากมาย เป็นสีสันและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินทางมาชมมากกว่าปีละ 1 ล้านคน นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลตามสถานที่จัดงานยังมีการจัดแสดงโชว์ทั้งเชิดสิงโต การแสดงกายกรรมแบบจีน การแสดงเอ้อหู หรือซออู้ของจีน เป็นต้น
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  • ล้อมรอบไปด้วยโคมไฟสวยงามหลากหลายสีสัน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงระยะเวลาให้บริการ ค.ศ. 2018 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม
ค.ศ. 2019 : วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2020 : วันที่ 25 มกราคม-8 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2021 : วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2022 : วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์
ชื่อสถานที่ นางาซากิชินชิไชน่าทาวน์ Nagasaki-shi, Nagasaki, ทางเดินในร่ม, สวนสาธารณะกลางเมือง เป็นต้น