เหมืองถ่านหิน เกาะฮะชิมะ (เกาะเรือรบ)
端島(軍艦島) (Hashima(Gunkanjima))

มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
เกาะเหมืองถ่านหินที่เป็นส่วนช่วยให้ญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ด้วยการผลิตวัตถุดิบถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตเหล็กมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1890 ในยุครุ่งเรืองแบบถึงขีดสุดนั้นว่ากันว่ามีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะมากกว่า 5 พันคน มากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองโตเกียวในตอนนั้นถึง 9 เท่าเลยทีเดียว ภาพอาคารที่พักสูงหลายชั้นตั้งเรียงรายเบียดเสียดกันอยู่บนเกาะแคบๆ นั้นถือเป็นภาพแปลกตาที่ถูกพูดถึงกันในระดับโลกเลย เมื่อมองจากภายนอกที่ดูเป็นป้อมปราการกลางทะเลนั้นชวนให้นึกถึงเรือรบ เกาะแห่งนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า "เกาะเรือรบ" นั่นเอง
ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
  • มรดกทางอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ Hashima, Takashima-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki
เว็บไซต์ http://gunkanjima-nagasaki.jp/en/