โบสถ์อุระคะมิ
浦上天主堂 (Urakami Tenshudo)

โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์

โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์
โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์
โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์
โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์
เหล่าคริสเตียนที่ถูกใช้กำลังปราบปราม ได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาจากหินและอิฐเรียงซ้อนทีละก้อนๆ โดยใช้เวลายาวนานถึง 30 ปีเริ่มต้นจากปีค.ศ. 1895 ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอาสนวิหารสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์เพียงแห่งเดียวในซีกโลกตะวันออก แต่ก็ถูกทำลายทั้งหมดจากการทิ้งระเบิดปรมาณู
อาคารปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นมาด้วยอิฐในปีค.ศ. 1980 ซึ่งเป็น 1 ปีก่อนที่พระสันตะปาปาจะเดินทางมาเยือนญี่ปุ่น
หากลองหยุดยืนที่เนินถนนที่ทอดยาวไปยังตัวอาคารอาสนวิหาร เสียงของระฆังแองเจลัสที่แม้จะเป็นเพียงเศษซาก พร้อมกับเหล่าบรรดารูปปั้นนางฟ้าที่ดำไหม้จากการถูกเผา จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นการแสดงที่สวยงามอยู่เสมอ
  • โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์
  • โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์
  • โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์
  • โบสถ์ที่สร้างจากความทุกข์ทรมาณจากการถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเหล่าศาสนิกชนที่เชื่อมั่นในศาสนาคริสต์

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 1-79 Motoo-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
เวลาเปิดทำการ 9:00น.-17:00น.
ค่าธรรมเนียม ฟรี