พิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์ของนักบุญทั้ง 26 คน
日本二十六聖人殉教地 (Nihon Nijuroku Seijin Junkyochi)

ที่นี่เป็นสถานที่ที่โทะโยะโทะมิ ฮิเดะโยะชิ ผู้รวบรวมญี่ปุ่นเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวได้ใช้คำสั่งห้ามนับถือศาสนาคริสต์มาเป็นเครื่องมือในการลงโทษผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ชาวต่างชาติ 6 คนในปีค.ศ. 1597 และศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นอีก 20 คน
ปีค.ศ. 1625 รูปหล่อทองสัมฤทธ์ขนาดเท่าตัวจริงของทั้ง 26 คนได้ถูกสร้างขึ้นมา และได้กลายเป็นสถานที่ที่มีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมาก ในฐานะสถานที่พลีชีพแด่ศาสนาที่เคารพนับถือ

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 7-8 Nishizaka-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
เวลาเปิดทำการ 9:00น.-17:00น.
วันหยุดทำการ วันที่ 31 ธันวาคม-2 มกราคม
ค่าธรรมเนียม บุคคลทั่วไป 500 เยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 300 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 150 เยน
การเดินทางจากรถไฟ JR สถานี Nagasaki เดินต่ออีกประมาณ 5 นาที