สะพานเมะกะเนะบะชิ
眼鏡橋 (Megane Bashi)

สะพานหินรูปแบบช่องโค้งที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1634 เมื่อมองพร้อมกับเงาสะพานที่ส่องทอดไปบนผิวแม่น้ำจะเห็นเป็นรูปร่างของ "แว่นตา" เป็น 1 ใน 3 สะพานชื่อดังของญี่ปุ่น

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าธรรมเนียม ฟรี
การเดินทางลงรถรางที่สถานี Kokaido-Mae แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที