วัดโคฟุคุจิ
興福寺 (Kofuku-ji)

วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนางาซากิ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1620 สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมือง ได้รับการรับรองให้เป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 4-32 Teramachi Nagasaki-City, Nagasaki
เว็บไซต์ http://www.kofukuji.com/english/
เวลาเปิดทำการ 8:00น.-17:00น.
วันหยุดทำการ ไม่มีวันหยุด
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 300 เยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 200 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 100 เยน
การเดินทางลงรถรางที่สถานี Kokaido-Mae แล้วเดินต่ออีกประมาณ 6 นาที