เนินฮอลแลนด์
オランダ坂 (Oranda Zaka)

เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ

เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ
เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ
เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ
เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ
ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาอาศัย คนนางาซากิเรียกชาวต่างชาติทุกคนว่า "คุณฮอลแลนด์" และเลยไปเรียกรวมถนนที่ชาวต่างชาติเหล่านี้ใช้สัญจรไปมาว่า "เนินฮอลแลนด์" ด้วย ในเมืองแห่งเนินแห่งนี้ เนินฮอลแลนด์ถือเป็นสถานที่ชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนางาซากิด้วย
  • เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ
  • เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ
  • เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ
  • เนินถนนที่เต็มไปด้วยบ้านของชาวต่างชาติให้บรรยากาศราวกับต่างประเทศ

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ Higashiyamate-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
การเดินทางลงรถรางที่สถานี Shimin Byoin-Mae แล้วเดินต่ออีกประมาณ 4 นาที