ศาลเจ้าโคชิเบียว
孔子廟・中国歴代博物館 (Koushi-byo Chugoku Rekidai Hakubutsukan)

ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้

ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
ศาลเจ้าโคชิเบียว เริ่มจากการเป็นสถานที่ที่ผู้ริเริ่มลัทธิขงจื๊อเอาไว้เซ่นไหว้มรดกสิ่งของต่างๆ ของขงจิ๊อเอาได้รวบรวมเอาไว้ เป็นศาลเจ้าแบบเบียวโดแห่งเดียวที่ชาวจีนได้สร้างเอาไว้ที่ต่างประเทศ รูปปั้นของนักปราชญ์ 72 คนที่เป็นศิษย์เอกของขงจื๊อ รวมไปถึงรูปปั้นขงจื๊อเองนั้นก็ถูกส่งตรงมาจากประเทศจีน ส่วนด้านหลังของศาลเจ้ามี "พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน" จัดแสดงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในระดับสมบัติของชาติจีนเอาไว้ด้วย
  • ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
  • ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
  • ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
  • ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
  • ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้
  • ศาลเจ้าที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมของจีนตอนเหนือและตอนใต้

ดูสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 10-36 Oura-machi Nagasaki-City, Nagasaki
เวลาเปิดทำการ 9:30น.-18:00น. (เข้าได้ถึง 17:30น.)
วันหยุดทำการ ไม่มีวันหยุด
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 600 เยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 300 เยน
การเดินทางลงรถรางที่สถานี Ouratenshudo-Shita แล้วเดินต่ออีกประมาณ 4 นาที