Nagasaki Sky Hotel
長崎スカイホテル 

주변 관광 정보

기본 정보

주소 18-1 Enouramachi Nagasaki-City, Nagasaki
전화번호 095-861-6411
웹사이트 http://nshc.nagasaki.jp/