Hotel Nagasaki
ホテル長崎 

주변 관광 정보

기본 정보

주소 16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
전화번호 095-826-7261
웹사이트 http://nshc.nagasaki.jp/