Nagasaki Sky Hotel

Informazioni di base

Indirizzo
18-1 Enouramachi Nagasaki-City, Nagasaki
Numero di telefono
095-861-6411
Sito
http://nshc.nagasaki.jp/

Vicino a te