Hotel Nagasaki

Informazioni di base

Indirizzo
16-1 Tateyama 2-chome Nagasaki-City, Nagasaki
Numero di telefono
095-826-7261
Sito
http://nshc.nagasaki.jp/

Vicino a te